Wprowadziłem system SAP, i co dalej?

Zazwyczaj wprowadzenie systemu SAP kończy się decyzją: kto będzie administrował systemem?? Problem można rozwiązać na dwa sposoby: utrzymując administrację w swoim dziale IT bądź zlecić je firmie zewnętrznej. Posiadanie firmy zewnętrznej pozwala na opiekę 24/7 i pomoc w przypadku występowania problemów z systemem. Firmy zewnętrzne do administracji są najczęściej przedsiębiorstwami będącymi Partnerami SAP.

SAP Maintenance

SAP Maintenance jest usługą oferowaną przez dostawcę systemu SAP. Jest niejako pierwsza linią pomocy, wsparciem technicznym w przypadku wystąpienia problemów w działaniu systemu. To tam można zgłaszać usterki czy awarie. Podobnie pomagają firmy zewnętrzne, do których outsorcingujemy administrowanie. Czy warto współpracować z firmą zewnętrzną w tych wydawałoby się błahych sprawach? Więcej informacji.

Utrzymanie systemu SAP

Systemy SAP po wprowadzeniu nie utrzymują się same. Istnieje potrzeba ciągłego ich ulepszania, wprowadzania nowych funkcji, jak również naprawiania błędów, które zostają wykryte w trakcie użytkowania systemu. Dlatego błędem jest mówienie, że utrzymanie systemu SAP jest niepotrzebne i sprowadza się tylko do płatności za aktualizację licencji. Za utrzymaniem systemu stoi szereg ulepszeń, które są niezbędne do sprawnego działania systemu. Dodatkowo można korzystać ze szkoleń oferowanych przez SAP.

  Najlepsze hotele preferują wcześniejszą zaliczkę